• location

지역문화소식

문화소식

12월 문화행사 안내

작성일13-06-13 18:20 조회3,501회

본문

 

 

 

1263444600.img.jpg

 

                                 <행사안내>

      
                                ◎성악 동호회 깐디아모 ㅣ 봄마중 음악회 "시인의 사랑"
                                    (2월2일(화) 19:00 유성문화원 2층 다목적실)
 
                                 ◎팬인러브 플릇앙상블 ㅣ 로맨틱 팬플룻 소나타
                                     (2월4일 (목) 19:00 유성문화원 2층 다목적실)
 
                                    <입장권 교부 안내>
 
                                  ◎ 교부 장소 - 유성문화원 1층 사무국  (T.823-3915)
                                  ◎ 가         격 - 1,000원
                                  ◎ 문         의 -  유성문화원 사무국 823-3915